ABM GRUP

Anasayfa > FAALİYET ALANLARIMIZ > YEM

YEM

ABM GRUP

Gelişen ve değişen dünyada hayvancılık dolayısı ile beslemeye dair bilgiler hızla yenilenip güncellenmektedir. Bu gelişmeleri yakından takip etmekte olan ABMGRUP , Hayvan Sağlığı ve Yüksek Verim elde etmeyi vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edip yeni Üretim Tekniklerini buna göre geliştirmiştir.

ABMGRUP , Ham Protein ve Metabolik Enerji gibi brüt ve standart olmayan üretim tekniklerinden farklı olarak orjinini HOLLANDA'dan alan ve Sindirilebilirlik (DVE-VEM-OEB) üzerine inşa edilmiş olan Üretim Sisteminin uygulayıcısı olmayı ilk günden itibaren kendisine yol gösterici olarak almıştır.

ABMGRUP Karma Yem Üretimi aşamasında faydalandığı bu sistem sayesinde Kondisyon Bozukluğu,Yağlanma ve Verim Kaybı gibi handikaplardan uzak kalmayı başarmıştır.

ABMGRUP iyi bir Yem Üretimi için;Yüksek Teknoloji,Doğru Sistem ve İyi Niyetin yeterli olamayacağı gerçeğinden hareketle, hammadde temin aşamasından üretimin son aşamasına kadar her türlü Laboratuvar Kontrollerini istisnasız yerine getirmekte olup, Saha Sonuçları ile Üretim Sonuçlarının karşılıklı kontrolünü sağlamaktadır.

ABMGRUP iyi besleme için iyi yem üretilmesinin gerekli ancak yeterli olmadığı noktasından hareketle de ,hayvan yetişticilerinin besleme ve bakımdan kaynaklı sorunlarına çözüm üretebilmek ve ürettiği yemlerin Saha Sonuçlarını takip edebilmek amacıyla Bilgi ve Becerileri üst noktada olan gelişmeye açık güçlü bir Teknik Personel Kadrosu ile sürekli Saha Çalışmaları yapmaktadır.

ABMGRUP, Ar-Ge çalışmalarının bugünün dünyasındaki öneminden hareketle , yeni ürün geliştirme ve değişen ihtiyaçları karşılama amacıyla gerekli çalışmaları büyük bir özen ve titizlik içerisinde sürdürmektedir.