ABM GRUP

Anasayfa > FAALİYET ALANLARIMIZ > HAMMADDE TİCARETİ

HAMMADDE TİCARETİ

ABMGRUP tarafından gerçekleştirilen Hammade Ticareti, Hayvan Yetiştiriciliğinde ve Yem Üretiminde kullanılan her türlü tarımsal ürün ile yine aynı amaçla kullanılan tarıma dayalı Sanayi Ürün ve Yan Ürünlerinin ticaretini kapsamaktadır.

ABMGRUP bu faaliyeti sırasında, temelini Dünya Gıda Hammadeleri Kabul Tüzüğü ile TÜRKİYE'de geçerli Standart,Kanun ve Tüzüklerden alan ,bununla beraber İnsan ve Hayvan Sağlığını tehdit etmemek koşulu ile  ekonomik fayda sağlayan ürünleri ,sektörün hizmetine sunmayı hedefleyen  bir yaklaşım içerisinde hareket etmektedir.